wrapper

ภาพรวมของงาน

งานมหกรรมจัดซื้อสินค้าภาคตะวันตกของจีนนานาชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า Qujiang International Conference & Exhibition Center  ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2558  โดยในครั้งนี้ รัฐบาลเมืองส่านซี  ร่วมมือ กรมการส่งเสริมการค้าและพาณิชย์  และ China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT เมืองส่านซี  จัดงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “New Starting point, New Engine, Market Expansion and Stable Growth”  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างโอกาสทางการค้าให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการในภาคตะวันตกของจีน เปิดตลาดในต่างประเทศ และเป็นการจัดงานที่ได้รวบรวมสินค้าและบริการคุณภาพระดับประเทศ และเป็นที่ต้องการของตลาดไว้ด้วยกัน

สำหรับ งานมหกรรมจัดซื้อสินค้าภาคตะวันตกของจีนที่มาร่วมจัดซื้อภายในงาน อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ฮังการี โรมาเนีย ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและแอฟริกาใต้  นอกจากนี้ ยังมีบริษัทระดับโลกที่มาร่วมจัดซื้อภายในงาน อาทิเช่น Wal-Mart, Metro, American GE, Siemens เป็นต้น  โดยภายในงานดังกล่าวได้มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 902 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าว

ที่มาร่วมแสดงสินค้า

1.ประเภทเครื่องจักรกล  อาทิเช่น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม,อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมหนัก  เครื่องจักรกลดการเกษตร, อะไหล่และชิ้นส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

2.นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี   อาทิเช่น  ข้อมูลด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, ซอฟท์แวร์, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านอวกาศ , พลังงานทดแทน, ยารักษาโรค

3.ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, พลังงานทางเลือกใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเกษตร เป็นต้น

4.สินค้าทางการเกษตร   อาทิเช่น  ธัญพืช น้ำมัน ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่า ผลิตภัณฑ์จากทะเล สัตว์ปีกผลิตภัณฑ์ทดแทนทางการเกษตร เป็นต้น   

5.สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิเช่น อาหาร  เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บุหรี่/ยาสูบ  ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว,สิผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง

ประโยชน์ที่ผู้จัดซื้อจะได้รับ

-สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน โดยสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่สนใจในธุรกิจนั้นๆ ที่ต้องการเจรจาธุรกิจด้วย

-จะจัดกิจกรรมจับคู่ตามความต้องการของท่านที่ระบุมาล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาธุรกิจของท่านในอนาคต

-สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่านให้เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนจีน

 

ค่าใช้จ่ายราคา  31,500 บาท   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ราคาพิเศษ! 30,000 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก สำรองที่นั่งและชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมการค้าและกาลงทุนเอเชียน-สากล 

คุณอมรรัตน์ มีทรัพย์สิทธิชัย  โทรศัพท์ 02-276-6516 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.