wrapper

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนและนักธุรกิจจากสมาคมเรือประมงเครื่องจักรประมงและอุปกรณ์ตกปลาแห่งประเทศจีน (China Vessels Fishery Machinery and Fishery Gear Association) และคณะผู้แทนจาก CCPIT มณฑลกานซู และนักธุรกิจจากมณฑลกานซู เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์